Bescherming

Wanneer u een autolening afsluit dan brengt dit verplichtingen met zich mee. Mogelijk gebeurt er tijdens de looptijd van de autolening iets waardoor u deze verplichtingen niet meer kunt nakomen. U raakt bijvoorbeeld arbeidsongeschikt of werkloos, of komt zelfs te overlijden. Om te voorkomen dat de autolening niet meer betaalbaar is in een dergelijke situatie, kunt u een kredietbescherming afsluiten bij uw autolening.

Overlijdensrisicobescherming

Een overlijdensrisicobescherming zorgt ervoor dat de autolening geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden wanneer u onverhoopt komt te overlijden. Uw nabestaanden blijven dan niet met een schuld achter

Arbeidsongeschiktheidsbescherming

De arbeidsongeschiktheidsbescherming neemt de betaling van de maandtermijn van de autolening over wanneer u deze zelf niet meer kunt opbrengen door inkomensachteruitgang vanwege langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Werkloosheidsbescherming

De werkloosheidsbescherming neemt de betaling van de maandtermijn van de autolening over wanneer u deze zelf niet meer kunt opbrengen door inkomensachteruitgang vanwege werkloosheid.


Wanneer u meer wilt weten over de kosten van onze dienstverlening ten aanzien van kredietbescherming en wat wij voor u kunnen betekenen, leest u dan ons Dienstverleningsdocument Risico's afdekken.

Autolening offerte

Op zoek naar een passende financiering voor uw auto? Vul uw gegevens in en ontvang een vrijblijvende aanbieding!